Wednesday, 29/06/2022 - 23:53|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử trường tiểu học Trần Quốc Toản
 • Đỗ Thị Thu Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0384807123
  • Email:
   dothuy@gmail.com
 • Mai Xuân Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0388633161
  • Email:
   phutqt87@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Điện thoại:
   0935848384
  • Email:
   nguyenhientramy89@gmail.com
 • Trần Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985913917
  • Email:
   tranhuong72@gmail.com
 • Lưu Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHT
  • Điện thoại:
   0367425355
  • Email:
   luuquangtqt@gmail.com